Petalax hembygdsförenings sommarteater/Bykiston teatern

Område: Mellersta österbotten
Nybyvägen 185
66240 Petalax
Tfn: 045-858 0245
Www: www.bykiston.fi

Inom Petalax hembygdsförening har man spelat sommarteater sedan 1982, alltid under namnet "Bykiston". Efter några års paus i verksamheten återupptogs verksamheten sommaren 2012.

Sommarteaterverksamheten i Petalax har alltid varit nära förknippad med hembygdsgården Arstu i Nyby. Samtliga pjäser som har framförts i hembygdsförenings regi har specialskrivits eller omarbetats för att handlingen ska passa bra att framföra på Arstus gårdstun.

Välkomna!

Välkommen till Petalax hembygdsförenings sommarteater,  Bykiston teatern 

2019

 

LYCKOKÄLLAN

 

Föreställningar

Inga händelser på kommande